Φόρτωση...

Πριστή Ξυλεία

 

Το ξύλο αναπτύσσεται στο κρύο με αργούς ρυθμούς

Η Φινλανδία είναι μία από τις Σκανδιναβικές χώρες. Είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο για παραγωγή ξύλου υψηλής ποιότητας. Βρίσκεται στην κρύα ζώνη όπου οι κρύοι χειμώνες και τα ζεστά καλοκαίρια εναλλάσσονται. Στη Φινλανδία υπάρχουν μόνο 100 μέρες το χρόνο που τα δέντρα μεγαλώνουν. Η σύντομη εποχή ανάπτυξης του ξύλου σημαίνει αργή ανάπτυξη που διαρκεί 60 έως 120 χρόνια.


Σκληρό ξύλο με λίγους ρόζους και ίσια νερά

Η αργή ανάπτυξη του ξύλου δημιουργεί την καλύτερη πρώτη ύλη: υπάρχουν πολύ λίγα κλαδιά και αυτά είναι μικρά. Η ανάπτυξη είναι συμμετρική και οι κορμοί είναι ευθείς και στρογγυλοί. Η αναλογία του εξωτερικού του ξύλου είναι χαμηλή σε σύγκριση με το εσωτερικό που είναι υψηλή. Το αποτέλεσμα είναι σκληρό, πυκνό ξύλο, με εξαιρετικά ίσια νερά, ελάχιστες ρωγμές και εσωτερική πίεση.


Ορολογία πριστής ξυλείας

Πριστή ξυλεία: Ο γενικός όρος για ένα κομμάτι πριστού ξύλου από 4 πλευρές.
Πλακέ σανίδες και λωρίδες: Πάχος και πλάτος μικρότερα από 75 χιλιοστά
Σανίδες: Πάχος μικρότερο από 38 χιλιοστά και πλάτος μεγαλύτερο από 75 χιλιοστά
Δοκοί: Πάχος μεγαλύτερο από 38 χιλιοστά και πλάτος μεγαλύτερο από 75 χιλιοστά
Στύλοι: Κομμάτια από μικρά τετράγωνα πριστά ξύλα με 4 πριστές πλευρές πάχους και πλάτους 75 χιλιοστών ή παραπάνω.

 

Διαχωρισμός κορμών σύμφωνα με τη Σκανδιναβική πρακτική

Ο διαχωρισμός κορμών σύμφωνα με τη Σκανδιναβική πρακτική απαιτεί τη διαίρεση του κορμού στη μέση με πριόνι - διαχωρισμός καρδιάς. Άλλοι διαχωρισμοί διαιρούν τον κορμό σε κεντρικό και πλαϊνό κομμάτι. Το κεντρικό άρθρωμα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα κομμάτια, που μπορούν να έχουν το ίδιο ή διαφορετικό πάχος.

 

 

Καθιερωμένες διαστάσεις και ανοχές


Οι καθιερωμένες διαστάσεις της πριστής ξυλείας είναι:
Μήκη: 1800 - 5400 χιλιοστά σε 300 χιλιοστών υπομονάδες (πλαϊνά αρθρώματα μεταξύ 1800 - 4200 χιλιοστών και κεντρικά αρθρώματα μεταξύ 3900 - 5400 χιλιοστών). Άλλα μήκη και υπομονάδες μπορούν να συμφωνηθούν ξεχωριστά.


Περιεκτικότητα υγρασίας


Όλα τα πριστά προϊόντα υπόκεινται ξήρανση σε κλίβανο για να δώσουν περιεκτικότητα υγρασίας της ξυλείας 18% ή λιγότερο για επιφανειακή ξυλεία. Πολλά Σκανδιναβικά εργοστάσια ειδικεύονται στην ξήρανση, σε επίπεδα που κυμαίνονται από 8 - 18% mc.

Ξήρανση σε κλίβανο, για έπιπλα 6 -10 %
Ξήρανση σε δωμάτιο, για ξυλουργική 10 - 13%
Ξήρανση για συγκολλητή ξυλεία 14%
Ξήρανση ατμιστή 15 - 23%

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.