Φόρτωση...

Πλανισμένη Ξυλεία

 

Το πλάνισμα δίνει στο ξύλο το επιθυμητό προφίλ, την επίπεδη επιφάνεια και τις ακριβείς διαστάσεις. Η περιεκτικότητα υγρασίας της πλανισμένης ξυλείας θα πρέπει να κυμαίνεται το μέγιστο από 15 - 18%, αλλά εξαρτώμενη από τη χρήση, η απαίτηση μπορεί να είναι και κάτω από 10% περιεκτικότητα.

Οι πλανισμένες επιφάνειες διαχωρίζονται σε άγριες πλανισμένες επιφάνειες όπου η επιφάνεια έχει έρθει σε ένα επίπεδο αλλά η επιφάνεια δεν είναι απολύτως ομαλή, και σε εξομαλυμένες πλανισμένες επιφάνειες όπου η επιφάνεια είναι ομαλή και επίπεδη.

 

Επενδύσεις

Πάχος 9-21
Μήκος 70-195

Σχέδιο Ταβανιού

Μονή Σκωτία

Διπλή Σκωτία

 

Μαργαρίτα

 

Περισπωμένη

 

Καλάμι

 

Παραδοσιακό

Πάτωμα

Άγρια σανίδα - δόντι και κοιλότητα
Πάχος 17 - 33
Πλάτος 95
 

Πλανισμένη σανίδα - δόντι και κοιλότητα
Πάχος 12 - 33
Πλάτος 70 - 145
 

Σανίδα - δόντι και κοιλότητα
Πάχος 12 - 33
Πλάτος 70 - 145
 

Σανίδα Πατώματος
Πάχος 21 - 33
Πλάτος 58 - 120
 

Οροφή

Οροφή
Πάχος 15 - 34
Πλάτος 120 - 195
   

 

Παραδοσιακή οροφή
Πάχος 8 - 68
Πλάτος 12 - 195

Παραδοσιακή οροφή Μυκόνου
Πάχος 13
Πλάτος 120 - 145

 

Πάνελ - Δόντι και Κοιλότητα (προφίλ κορμού)

Πάχος 18, 21
Πλάτος 95, 120

 

 

Σανίδα - Δόντι και Κοιλότητα (κάθετη ή οριζόντια)

Πάχος 21 - 28
Πλάτος 95 - 195

Βαθμίδες

Οι βασικές βαθμίδες πριστής ξυλείας αναφέρονται παρακάτω:

Α (U/S) είναι η μεγαλύτερη βαθμίδα εξαγωγής. Διαχωρίζεται σε υποβαθμίδες Α1, Α2, Α3 και Α4. Από αυτές η Α1 είναι η ανώτερη.

Β(V) είναι η μεσαία βαθμίδα εξαγωγής (δεν διαχωρίζεται σε υποβαθμίδες)

C(VI) είναι η χαμηλότερη βαθμίδα εξαγωγής (δεν διαχωρίζεται σε υποβαθμίδες)

AB, ABC (SF) είναι συνδυασμοί των παραπάνω κατηγοριών

D είναι η χαμηλότατη ποιότητα που προορίζεται κυρίως για εσωτερικές αγορές.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.