Φόρτωση...

Ξυλεία Τράβα - Πελεκητή Αυστρίας

View as:  Grid

 
πάχος ξύλου 8x8 σε μήκος εως 12m

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

   
πάχος ξύλου 10x10 σε μήκος εως 12m

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

 
 
πάχος ξύλου 12x12 σε μήκος εως 12m

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

   
πάχος ξύλου 15x15 σε μήκος εως 12m

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

 
 
πάχος ξύλου 10x12 σε μήκος εως 12m

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]

   
τριμμένα-πελεκητά

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]