Λαμαρίνα – Τσίγκος

 

Μήκος:   2m  –  9m
Πάχος:   0.25m  –  0.6m
Πλάτος:   0.7m  –  1.2m
Σχέδιο: κυματοειδές,  τραπεζοειδές
Χρώμα: κόκκινο, γαλβανιζέ

Κατηγορία: